Eurest Services
 

live our promise

wie zijn wij

Voorbeeld afbeelding

Missie en visie


brighten up your day

Het aantrekken en behouden van goede werknemers vraagt om ondersteunende dienstverlening van een multi-service provider die naadloos aansluit op jouw bedrijfsprocessen.

Missie
We nemen initiatieven die de productiviteit en innovativiteit van mensen stimuleren.
Door het creëren van activiteiten die jouw medewerkers met elkaar verbinden ontstaan langdurig waardevolle relaties. In de multifunctionele ruimtes vinden kennisplatforms, evenementen en workshops plaats, zodat kennis en inspiratie wordt gedeeld. We geven mensen alle vrijheid om voor zichzelf de juiste beslissing te nemen en het beste uit zichzelf te halen.

Onze teams van facilitaire medewerkers worden continu gestimuleerd om optimaal in teamverband te presteren.

Er worden kansen gecreëerd om talenten van medewerkers te benutten en medewerkers de ruimte te bieden zichzelf te ontplooien. Best practices worden gedeeld, waardoor integrale samenwerking wordt gestimuleerd.

Visie
Wij zijn ervan overtuigd dat excellente service van hospitality-gerichte mensen en een maatwerk-benadering gevoed door relevante data, bijdraagt aan het behalen van organisatiedoelen.

Lekker eten en excellente service zijn essentiële voorwaarden voor succes.